Er der nogen lovgivning omkring brugen af glykoler?

Ja. Der er nogle punkter i vores lovgivning man skal være opmærksom på. Vi har fundet følgende : Der er krav til opmærkning på anlæg som skal tydeliggøre typen af væske. Når en vare sendes ud fra os vil der altid medfølge et mærkat der tydeliggøre hvilket produkt, blanding og frostsikring. Ved genvindingsflader, som høre under ventilation skal man sikre, at systemet i sig selv ikke tilføre et arbejdssted sundhedsskadelige stoffer. Kan f.eks. ske ved en utæt varme/køle flade. Her skal man være opmærksom på ordet ”Sundhedsskadeligt”. Oversat betyder dette at ethylenglykol ikke må anvendes i et sådan system. Derudover kan der være forhold vedr. jordvarme og solvarme systemer man skal være opmærksom på. Omkring jordvarmeanlæg er der en bekendtgørelse man skal følge. Omkring solvarmeanlæg er det ikke lykkes for os at finde lovtekst omkring hvilke produkt, der skal anvendes.

Hvilken kølevæske må anvendes på et jordvarmeanlæg?

Til jordvarme kan der anvendes glykoler eller IPA-Sprit. Der er jordvarmebekendtgørelsen, der beskriver dette.

Hvilken kølevæske må anvendes på et solfangeranlæg?

Der må til sådan et anlæg kun anvendes propylenglykol som minimum, grundet klassificering. Det betyder, at skulle der ske en fejl, som derved vil kunne sammenblande glykol og brugsvand, så må der ikke være tale om glykol, som er sundhedsskadeligt. Det er ikke lykkes for os at finde noget tekst der beskriver dette.

Vil du vide mere om
vores analyseprogram?

Ring på 88 81 81 08