Hvad er inhibitor?

Ordet inhibitor er et antonym for katalysator. Det vil sige ”noget” som dæmper eller forsinker en kemiskproces eller reaktioner. I dagligdagen bruges ordet ”korrosionsbeskytter”.

Hvorfor skal man bruge inhibitor?

Da det ofte kan være meget svært, at overvåge eller styre de kemiske processer der sker i et væskesystem om end der anvendes glykol eller kølevand, er brugen af inhibitorer vigtigt. Derved sikres anlæg mod korrosion. Det er vigtigt at man vedligeholder indholdet så ikke der opstår et underskud af inhibitor, som derved kan føre til korrosion i anlægget.

Er der forskel på inhibitorer?

Ja. Der findes mange forskellige typer af inhibitorer på marked. Der er i overordnet betydning to grupper. Silikater og organiske. Silikater ”coater” overflader dvs. de ligger sig som et slidlag. I påfyldnings øjeblikket er der et forbrug på 80% eller der over. Med tiden slides dette lag og metaloverflader blottes og derved mulighed for korrosion. Organiske ”flyder” med væsken rundt i system. Ingen coatning. Opstår der en begyndende korrosion i anlæg sørger inhibitor for at passiviserer denne. Derved kan denne korrosion ikke sprede sig eller på anden måde forvolde skade på anlæg. Forbruget af denne type inhibitor er til sammenligning med silikater meget lavt, da der kun bruges ganske lidt lokalt på den/de berørte overflader. Dette betyder ud fra producenterne af denne type holder / lever længere og har derfor fået navnet ”long Life”. Man kan f.eks. vælge en type inhibitor, som beskytter én eller flere typer af metaller. Vi anvender kun long life inhibitorer.

Hvis man har glykol i sit anlæg, er det så ikke beskyttet mod korrosion?

Nej. Ikke nødvendigvis. Glykol i sig selv er aggressivt over for metaller. Og det har ingen betydning om man bruger hanevand/postevand eller behandlet vand til at blande glykolen med, man kommer til at have et produkt som er aggressivt over for metaller og dermed er medvirkende til korrosion.

Hvordan kontrollere man at der er inhibitor i glykolen?

For at kontroller indholdet af inhibitor skal der sendes en prøve til et laboratorie. Som standard er denne måling et fast parameter i vore analyse pakke.

Hvad gør man hvis der mangler inhibitor i væsken?

Inhibitoren tilsættes eksempelvis ved hjælp af en doseringspumpe. Vi har inhibitor som koncentrat både til glykoler og til kølevand.

Vi kan levere inhibitor
fra dag til dag

Ring på 88 81 81 08