Delstrømsfiltre i stål og plast

Delstrømsfilter plast PV2

Kapacitet: 1 m³/h
Filtrering: 1 – 50 µm
Designtryk: 10 bar

Delstrømsfilter stål SV1

Kapacitet: 1-5 m³/h
Filtrering: 1 – 100 µm
Designtryk: 10 bar

Delstrømsfilter stål SV2

Kapacitet: 5-8 m³/h
Filtrering: 1 – 100 µm
Designtryk: 10 bar

Vi kan levere filtre
fra dag til dag

Ring på 88 81 81 08

Delstrømsfilter stål SV3

Kapacitet: 8-11 m³/h
Filtrering: 1 – 100 µm
Designtryk: 10 bar

Delstrømsfilter stål SG1

Kapacitet: 8-11 m³/h
Filtrering: 1 – 100 µm
Designtryk: 10 bar

Hvorfor benytte et delstrømsfilter?

Hvis der findes slam eller magnetiske partikler i væsken i kølesystemer eller varmesystemer, kan det føre til øget slid samt nedbrud af anlægget.

Ved at benytte et delstrømsfilter kan man effektivt fjerne snavs og magnetiske partikler fra væsken, og derved reducere antallet af nedbrud i systemet samt forlænge levetiden væsentligt for måleudstyr, varmevekslere, pumper, ventiler og andre komponenter.

Hvis man er i tvivl om der er behov for at benytte et delstrømsfilter i systemet, så kan det være en god ide at foretage en analyse af kølevæsken. Derved får man hurtigt et overblik over systemets tilstand og om der findes slam og magnetiske partikler i den. Forebyggelse af skader før de sker, er både billigere og mere effektivt end at skulle udbedre dem senere hen.

Hvordan fungerer et delstrømsfilter?

5-15 % af det totale flow pumpes ud af systemet og gennem magnet/posefilteret. Derefter føres væsken tilbage til systemet nu renset for urenheder.

Da delstrømsfilteret ikke er placeret i hovedkredsen, kan gennemstrømningen i filteret afbrydes,
og filteret renses, uden at hovedstrømmen afbrydes. Løbende reduktion af slamindholdet reducerer aflejringer i varmevekslere, rør og andre komponenter. Dette er med til at reducere korrosionen i systemet samt opretholde en god varmetransmissionen.

Hvor i systemet skal delstrømsfilteret placeres?

Delstrømsfilteret skal helst placeres i returledningen. Her er temperaturen lavest, hvilket øger effektiviteten af magneterne. Magneter mister ca. 0,2 % af deres effektivitet for hver grad Celsius temperaturen øges.
Filterunitten bør placeres i den nederste del af systemet, da partikler bundfældes og akkumuleres her. Snavs har en tendens til at bevæge sig i systemet ved opstart og når gennemstrømningen ændres som følge af regulering eller trykstød. Det må derfor forventes, at der ved disse lejligheder sker en hurtigere snavsopfyldning af filteret.

Ved tilslutning af delstrøms-unitten til hovedledningen er det vigtigt at tilslutningen til indgangssiden af unitten monteres i bunden af hovedledningen. Dette er fordi snavs partiklerne bevæger sig langs bunden af rørledningen. Ligeledes bør tilslutningen placeres der, hvor det må forventes at væskestrømmen i hovedrøret er laminar. Det betyder at udtaget fra hovedledning bør placeres i afstand til enten en bøjning, ventil eller andet armatur, der gør gennemstrømningen turbulent.

Hvilken type delstrømsfilter skal jeg vælge?

Hvis du er i tvivl om hvilken type filter, som du har behov for, så sidder vi klar til at vejlede dig på telefon eller e-mail. Vær opmærksom på, at vi også har mulighed for at levere delstrømsfiltre, der er tilpasset ud fra dine ønsker.