Hvorfor er der bakterier i kølevæsken?

Bakterier i en kølevæske kan forekomme hvad enten der er tale om et anlæg med glykol eller vand. Der er desværre mange forskellige meninger på dette område, så det kan være svært at holde styr på hvad man skal/bør gøre for at undgå dette. Det man skal være opmærksom på er, uanset om temperaturen er over eller under 0 °C så kan forekomsten af bakterier være tilstede under de rette betingelser. Der findes mange forskellige typer af bakterier og som har forskellige levebetingelser. Nogle trives bedst hvor der er meget ilt tilstede andre under iltfattige forhold. De kan stamme fra f.eks. hanevand hvis man bruger dette helt eller delvist i sit anlæg. De kan fra opbygningen af anlæg havde siddet på røroverflader ect. og som efterfølgende har haft gode levebetingelser og derved formeret sig. Omkring anlæg med glykol tales der om at tilstedeværelsen af bakterier ikke kan forekomme hvis glykolprocenten er større end 20%. Og jo mere glykol, der er i blandingen desto svære levebetingelser vil der være. Man skal dog huske på at glykol er et næringsprodukt for bakterier. Vi har derfor valgt ikke at have fokus på hverken glykolprocenter eller hvilken type vand man har i sit anlæg. Derimod opfordre vi til, at man laver analyse på sit kølemedie. Som standard er en kimtals måling et fast parameter i vores analyse pakke.

Hvad er biofilm?

Biofilm er en slimet substans, som kan dannes på alle mulige steder i et system. Dannelsen foregår hvor næringsstoffer, vand og mikroorganismer er tilstede. Man kan ikke se sig fri for dette i industrien. Bakterier fra en biofilm er tolerante mod rengøringsmidler, desinfektionsmidler, varme, mv. Det betyder hvis der er etableret en biofilm, kan den være svær at få fjernet igen. Man bør være opmærksom på at en kontinuerlig forebyggende behandling ikke nødvendigvis er en god løsning da det før er set, at bakterier godt kan blive immune overfor pågældende behandling. Vi anbefaler chokbehandling hvis der påvises et indhold af bakterier.

Hvorfor er det ikke godt, at der er bakterier i kølevæsken?

Bakterier sætter sig på overflader i et system. Dette kunne eks. være en køle- eller varmeflade. Problemet er at bakteriers isoleringsevne kan være op til 3 – 5 gange større en f.eks. en kalkbelægning. Dette har betydning for anlæggets driftsomkostninger. Derudover skaber bakterier et utroligt korrosivt miljø. Dette miljø forårsager mikrobielt influeret korrosion, også kaldet MIC. MIC kan forekomme på bl.a. stål, rustfrit stål og kobber.

Kan der være bakterievækst i et glykol anlæg?

Ja, det kan der godt. Ved en glykolkoncentration > 20% har undersøgelser vist, at dette er et miljø der er uønsket for bakterievækst. Ved en glykolkoncentration < 20% har undersøgelser vist at vækst kan forekomme. Jo lavere glykolprocent desto større sandsynlighed for vækst.

Hvad skal man gøre hvis der er bakterier i kølevæsken?

Hvis der konstateres bakterier i en analyse anbefaler vi, at man behandler for dette hurtigst muligt. Det foregår med en biocid som tilføres systemet. Dette dræber disse bakterier. Vigtigt at huske at de døde bakterier skal ud af systemet. Dette løses eks. ved hjælpe af et delstrømsfilter.

Kan man selv teste for bakterier?

Ja, det kan man sagtens. Vi har til dette formål dip slides. Det er nemt at anvende og billigt i indkøb. Resultatet man får er visuelt og hvis prøven skulle være positiv for bakterier har man svaret efter ca. 3 dage.

Vil du vide mere om
vores analyseprogram?

Ring på 88 81 81 08