Hvad er Turbiditet?

Turbiditet er en betegnelse for en væskes uklarhed, partikelindhold eller koncentrationen af uopløst stof.

Hvad kan der ske hvis der er mange uopløste partikler i kølevæsken?

Ofte sker der et mekanisk slid på systemet. Utætte akseltætninger er som regel det første tegn på mekanisk slid, da de ofte er af blødt materiale. Rørvægge vil blive slidt i bunden og på sigt medfører utætheder. Også vekslerflader kan slides på samme måde. En høj turbiditet kan også medvirke til propper / tilstopninger i et system.

Hvordan fjerner man disse partikler?

Vi anbefaler en løsning med et delstrømsfilter. Dette er et relativt simpelt indgreb og som ikke umiddelbart kræver de helt store ombygninger af et anlæg. Vi anbefaler også at filteret har en filtreringsgrad på 5µm. Derved opnår man en god og fornuftig filtrering af væsken. Vi forhandler units som kan anvendes til dette formål. Standard lagervare. Skulle der være monteret et delstrømsfilter har vi både patroner og poser som muligvis passer til systemet.

Hvorfor er det ikke godt nok med en snavssamler?

Vi ser meget ofte disse snavssamlere på diverse køle – varmesystemer. En snavssamler er ikke det samme som et filter. Filtergraden er ofte ikke mindre end 150 µm. De filtre som vi anbefaler kan filtrere helt ned til 1 µm. Når vi måler på partikler i en væske, kan der måles ned til størrelser på 6 µm. Dette er årsagen til at vi anbefaler at køre med 5 µm. Dette giver en absolut fin filtrering og dermed et rent anlæg.

Vil du vide mere om
vores analyseprogram?

Ring på 88 81 81 08