IPA-Sprit fra Glad

Anvendelse af IPA-Sprit

IPA-Sprit er en alkohol, der benyttes til frostsikring i eksempelvis anlæg til jordvarme. Det består af Ethanol og Isopropanol i blandingsforholdet 90/10. Produktet kan med fordel anvendes i særlige områder, hvor myndigheder f.eks. har særlige eller strenge krav til en kølevæske i tilfælde af udslip til miljøet. Dog skal regler for eksponering til miljø ud fra sikkerhedsdatabladet altid følges.

Vi tilbyder to forskellige typer af produktet:

  • 99,9 % (koncentreret form)
  • 30/70 % (indeholder 30 % IPA-sprit og 70 % vand)

Det færdigblandede produkt på 30/70 % har en frostsikring på ca. -15°C.
IPA-Sprit er klassificeret som farligt gods og har UN nr.: 1987.

For at købe IPA sprit hos os skal du have et gyldigt CVR nr. samt en bevilling fra SKAT for anskaffelse af produktet. Du kan søge om bevillingen her.

Levering og emballage

Vi kan levere produktet i hele landet.

Vi kan tilbyde produktet koncentreret eller færdigblandet i følgende emballager:

  • Bulk
  • 1.000 L speciel palletank med jordring
  • 20 L dunk

Dataoverblik

Farve: Ufarvet
Vandopløselighed: Blandbar

IPA-Sprit 99,9 %
Hent datablad
Hent sikkerhedsdatablad

IPA-Sprit 30/70 %
Hent datablad
Hent sikkerhedsdatablad

Ansøg om spiritusbevilling

IPA Sprit i to 20 liters dunke

Få leveret IPA-Sprit
fra dag til dag

Ring på 88 81 81 08