IPA-Sprit

IPA-Sprit fra Glad

Anvendelse

IPA-Sprit er en alkohol, der benyttes til frostsikring i eksempelvis anlæg til jordvarme. Det består af Ethanol og Isopropanol i blandingsforholdet 90/10. Produktet kan med fordel anvendes i særlige områder, hvor myndigheder f.eks. har særlige eller strenge krav til en kølevæske i tilfælde af udslip til miljøet. Dog skal regler for eksponering til miljø ud fra sikkerhedsdatabladet altid følges.

Vi tilbyder to forskellige typer af produktet:

  • 99,9 % (koncentreret form)
  • 30/70 % (indeholder 30 % IPA-sprit og 70 % vand)

Det færdigblandede produkt på 30/70 % har en frostsikring på ca. -15°C.
IPA-Sprit er klassificeret som farligt gods og har UN nr.: 1987.

Der kræves en bevilling fra SKAT for anskaffelse af produktet, som du kan ansøge om her.

Levering og emballage

Vi kan levere produktet i hele landet.

Vi kan tilbyde produktet koncentreret eller færdigblandet i følgende emballager:

  • Bulk
  • 1.000 L speciel palletank med jordring
  • 200 L tromle
  • 20 L dunk

Dataoverblik

Farve: Ufarvet
Vandopløselighed: Blandbar

IPA-Sprit 99,9 %
Hent datablad
Hent sikkerhedsdatablad

IPA-Sprit 30/70 %
Hent datablad
Hent sikkerhedsdatablad

Ansøg om spiritusbevilling

Få leveret IPA-Sprit
fra dag til dag

Ring på 88 81 81 08

Klik og få et tilbud