IPA-Sprit

Anvendelse

IPA-Sprit er en alkohol, der benyttes til frostsikring i eksempelvis anlæg til jordvarme. Det består af Ethanol og Isopropanol i blandingsforholdet 90/10. Produktet kan med fordel anvendes i særlige områder, hvor myndigheder f.eks. har særlige eller strenge krav til en kølevæske i tilfælde af udslip til miljøet. Dog skal regler for eksponering til miljø ud fra sikkerhedsdatabladet altid følges.

 

Vi tilbyder to forskellige typer af produktet:
• 99,9 % (koncentreret form)
• 30/70 % (indeholder 30 % IPA-sprit og 70 % vand)

 

Det færdigblandede produkt på 30/70 % har en frostsikring på ca. -15°C.
IPA-Sprit er klassificeret som farligt gods og har UN nr.: 1987.

 

Der kræves en bevilling fra SKAT for anskaffelse af produktet, som du kan ansøge om her.

Levering og emballage

Vi kan levere produktet i hele landet.

 

Vi kan tilbyde produktet koncentreret eller færdigblandet i følgende emballager:

  • Bulk
  • 1.000 L speciel palletank med jordring
  • 200 L tromle
  • 20 L dunk

Data overblik

Farve: Farveløs

Vandopløselighed: Blandbar

 

IPA-Sprit 99,9 %

Hent datablad

Hent sikkerhedsdatablad

 

IPA-Sprit 30/70 %

Hent datablad

Hent sikkerhedsdatablad

 

Ansøg om spiritusbevilling