Glykol

Hvad er glykol?

Glykol er en frostvæske, som ved blanding med vand kan opnå temperaturer under 0 °C. Glykol er en alkohol og ikke et sukkerstof, som vi ellers ofte hører.

Hvorfor skal man bruge glykol?

Man skal bruge glykol for at sikre sit anlæg mod frostsprængning/frostskader hvis væsketemperaturen er under frysepunktet, hvis enten dele af eller hele anlægget står i det fri.

Hvad sker der når man blander glykol og vand?

Når glykol blandes med vand, afbrydes vandets hydrogenbindinger. Det betyder at blandingen nu har et frysepunkt lavere end 0 grader. Jo mere glykol man blander i vandet jo større frostsikring / lavere frysepunkt får man.

Hvilke typer af glykol findes der?

Der findes som udgangspunkt 2 typer af glykol. Ethylenglykol og Propylenglykol. Derudover findes der en tredje produkttype, der er specielt udviklet til brug indenfor fødevare- , medicinal- og Pharma industrien og som har en NSF HT1 Godkendelse. Denne produkttype findes i vore sortiment under navnene Zitrec FC samt Dowcal N og er fast inventar på vores lager.

Hvad er forskellen på Ethylen- og Propylenglykol?

Den helt store forskel er at ethylenglykol er klassificeret sundhedsskadeligt. Det er propylenglykol ikke. Det forlyder at et indhold på 20ml har haft dødelig udgang. For propylenglykol gælder at den akutte giftighed ved indtagelse er meget ringe, og der kræves store mængder for at fremkalde tydelig skade på helbredet hos mennesker. Propylenglykol nedbrydes i kroppen til pyrodruesyre (som er et normalt led i glukosestofskiftet, hvor det fungerer som energikilde).

Hvordan vælger man hvilken glykol man skal bruge på sit anlæg?

Man skal have overblik over glykolens funktion i anlægget. Er der risiko for evt. udslip, er der specielle krav f.eks. fødevare, medicinal, pharma-industri. På vores glykolside har vi angivet de typiske anvendelsesområder for produkterne under læs mere. Vi sidder selvfølgelig også klar på telefonen eller e-mail til at vejlede dig.

Kan man benytte fjernvarmevand i køleanlæg og varmesystemer?

Vi anbefaler ikke brugen af fjernvarmevand i køle/varmesystemer, hvilket der er flere grunde til. Fjernvarmevand er konditioneret vand, der kontinuerligt bliver tilført natriumhydroxid (pH regulerende) samt tanniner, der reducerer iltindholdet i vandet. Kontinuerlig dosering foregår normalt ikke i et køleanlæg eller varmeststem, hvorfor pH og indhold af tanniner vil falde og medføre korrosion.

Er Propylenglykol fødevaregodkendt?

Nej. En alm. Propylenglykol har ingen godkendelser. Kræves der en godkendelse skal man vælge eks. Dowcal N eller Zitrec FC, som vi forhandler.

Hvorfor er der forskellige farver?

De forskellige producenter af glykol har valgt deres egne farver.

Kan man ud fra farve bestemme hvilken glykol der er tale om?

Nej. Det er desværre ikke muligt. Og der er ingen standarder inden for dette område.

Hvad er krystallisering?

Krystallisering er den tilstand hvor en væske går fra flydende form til fast form. I lige det øjeblik det sker har man det man kalder krystalliseringstemperatur. Man kender det sikkert fra vintertid når man på en kold forrude bruger sprinklervæske, det kan godt ”klumpe”, dette er sprinklervæsken der krystalliserer.

Hvad er frostsikring?

Frostsikring er det udtryk der ofte i dagligdagen anvendes når der tales om kølevæsker. Frostsikringstemperaturen ligger et par grader under krystalliseringstemperaturen.

Hvordan kontrollerer man frostsikring?

Man kan kontrollere frostsikring ved hjælp af et refraktometer, vægtfyldemåler eller ved at måle refraktivtindex. Typisk anvendes et refraktometer passende til glykoler. Man skal viden hvilket produkt man måler på, da der ofte er flere skalaer i et refraktometer. Ofte anvendes et analogt instrument. Der findes også digitale refraktometer, som er meget mere nøjagtige. Der kan nemt være helt op til 5 – 10 °C forskel på aflæsninger mellem et analogt og et digitalt instrument. Vi forhandler begge typer af refraktometre.

Hvilken glykol blanding skal man vælge?

30 % min. Mht. inhibitor. Som udgangspunkt kan man vælge en blanding som passer specifikt til ens anlæg. Det vil sige hvis man ved, at den laveste temperatur i anlægget aldrig kommer under f.eks. -5 °C hvorfor skulle man så vælge en blanding med en frostsikring på f.eks. -15 °C. Jo mere glykol blandingen indeholder desto mere energi skal man tilføre anlægget. Se de forskellige glykol blandingsforhold.

Når vi anbefaler en 30% glykol blanding har det ikke noget at gøre med hensynet til frostsikringen men derimod indholdet af inhibitor. De 30% glykol blanding svarer til anbefalet minimum indhold af inhibitor. Da vi har inhibitor som koncentrat har vi mulighed for ved blandinger under 30% at tilsætte dette så minimum anbefalet niveau opnås. Vi anbefaler altid dette.

Hvorfor kan man ikke komme koncentreret glykol på sit anlæg?

Vi anbefaler at man ikke pumper koncentreret glykol direkte ind på anlæg. På grund af forskelle i vægtfylde mellem vand og glykol sker der det, at størstedelen af glykolen vil ligge sig på bunden af systemet da dennes vægtfylde er større end vand. Og der kræves en relativt stor flowhastighed for at blande glykol og vand.

Hvordan hæver/sænker man frostsikringen?

Ved hjælp af en analyse eller ved måling (betinger at produktet er kendt) af frostsikringen kan vi beregne hvor meget glykol det vil kræve for at opnå en ønskelig frostsikring. Selve blandingsmetoden gøres på følgende måde. For at opnå det bedste resultat bør koncentratet blandes med en vis mængde fra det anlæg man ønsker opgraderet. Dette kræver dog at anlæg stoppes og dermed ikke er i drift under denne operation. Er det ikke muligt at stoppe et anlæg kan et alternativ være at dosere koncentratet ind på anlæg under drift. Her opnås det bedste resultat hvis man har mulighed for at dosere ind på anlæg umiddelbart før cirkulationspumpen. Efterfølgende bør der fortages kontrolmålinger alternativt udtage en prøve til analyse.

Kan man blande glykoler eks. af forskelligt fabrikat?

Det kan ikke anbefales at man blander glykol af forskelligt fabrikat. Som ofte har fabrikanter deres helt egne indholdsstoffer i inhibitorer og der er ingen garantier for at disse stoffer kan arbejde samme. Derfor bør det undgås at sammen blande forskellige typer af glykol.

Hvad sker der hvis man blander ethylen og propylen glykol?

Der er mange fortællinger på hvad der sker i denne situation. Vi må herfra konstatere at de fleste fortællinger nok bare er et udsagn. Det kan ikke påvises hvorvidt glykoler modarbejder hinanden. Det har ikke været muligt at få kommentarer fra producenterne. Dog synes der at være oplevelser af man i filtre eller snavssamlere kan se tynde ”skræller” hvis man er kommet til at lave en sådan sammen blanding. Her har det heller ikke været muligt at få kommentarer fra producenterne. Vi har dog en teori som bygger på at her kunne der være et tilfælde hvor man har inhibitorer af forskellig karaktere, som modarbejder hinanden. Vi har lavet forsøg med egne produkter. Resultatet er at der ikke sker noget. Dog skal man her være opmærksom på at specifikationerne på produkterne bortfalder og bliver til en ikke defineret væske.Vi anbefaler at man ikke blander glykoler. Hvis ikke man ved hvilken type glykol der er på anlægget bør man ikke påfylde glykol.

Hvad sker der, hvis der kommer ammoniak i glykolkøleanlæg?

Det sker af og til ved et uheld (typisk lækager), at der kommer ammoniak i glykolvandet. Det behøver ikke at være nogen katastrofe, selvom det lugter fælt, hvis der altså er tale om små mængder. Konstaterer man ammoniak lugt bør der hurtigt foretages en pH måling for en vurdering af lækagestørrelsen.
Normalt glykol baseret køleanlæg vil have en pH på omkring 8-8,5. Vi har set anlæg, hvor der ved uheld blev tilført ammoniak og hvor pH værdien oversteg 10.
Efter lækagen er identificeret og udbedret, bør der foretages løbende pH målinger indtil pH værdien er faldet til det anbefalede niveau. Sker dette ikke, skal der gøres noget ved væsken.

Vi kan levere glykol
fra dag til dag

Ring på 88 81 81 08

Se vores produktudvalg