Analyser

Analyser

Vi tilbyder en omfattende vifte af analyser: glykolanalyse, teknisk vandanalyse, drikkevandanalyse (brugsvand) og smøreolieanalyse.
Alle prøver analyseres på et ISO certificeret laboratorium.

Vedligehold

For at opnå et tilfredsstillende driftsikkert brug af anlægget, er det vigtigt, at kende væskens tilstand i hele dens levetid. Dette opnås ved at analysere væsken ud fra en fastlagt rutine – mindst en gang årligt. L.C. Glad & Co. tilbyder at udføre denne service tilpasset det ønskede niveau for overvågning. Vi undersøger bl.a. for surhedsgrad, kuldeegenskaber, urenheder, metalforekomster og korrosionsbeskyttelse.

Kølevæske balance

Ved anvendelse af glykoler skal du bl.a. være opmærksom på, at glykoler kan ændre ”balance” og dette kan føre til korrosion. Konsekvensen af dette kan betyde store økonomiske omkostninger.

Tilstandsrapport

Analysen giver dokumentation for væskens aktuelle tilstand, samt behovet for vedligehold og er således den bedst mulige sikring mod driftsstop.
Måleresultaterne udfærdiges i en tilstandsrapport opsat i et let overskueligt skema.

Vælg analysetypen ud fra dit behov

Vores glykolanalyser kommer i tre varianter: Minianalyse, Fuld analyse uden kommentarer og anbefalinger, Fuld analyse med kommentarer og anbefalinger.  Derudover er det muligt at tilvælge om glykolanalyserne også skal tjekkes for følgende metaller: Jern, Kobber, Zink og/eller Aluminium.

Vil du vide mere om
vores analyseprogram?

Ring på 88 81 81 08

Klik og få et tilbud

Glykolanalyser

Vores glykolanalyser tester på en række vigtige parametre, som du kan se her:

Se indholdet i vores fulde glykolanalyse
Se indholdet i vores minianalyse

Vandanalyser

Vores vandanalyser tester på en række vigtige parametre, som du kan se her:

Se indholdet i vores tekniskvandanalyse
Se indholdet i vores drikkevandanalyse

Smøreolieanalyser

Vores smøreolieanalyser tester på en række vigtige parametre, som du kan se her:

Se indholdet i vores kølekompresserolieanalyse
.

Sådan tages prøverne

  1. Du rekvirerer de fornødne materialer, som vi fremsender: prøveflaske, målebæger, labels ect.
  2. Du udtager en repræsentativ prøve fra dit anlæg.
  3. Du udfylder flaskelabelen + vores rekvisition. Download rekvisitionen. Download guiden.
  4. Prøven kan enten indleveres hos os på Vallensbækvej 65, 2625 Vallensbæk eller du kan benytte de medfølgende konvolutter. Hvis du vælger konvolutterne, er det vigtigt at huske at der kun må være 1 prøveflaske pr. konvolut! LC Glad og Co. betaler naturligvis portoen.
  5. Tilstandsrapporten returneres til dig via e-mail.