Dowcal N fra Glad

Anvendelse af Dowcal N

Glad Dowcal N glykol er et multianvendeligt kølemiddel baseret på monopropylenglykol specielt egnet til processer i fødevarebranchen såsom optøning, køling og frysning. Kombinationen af lav toksitet og FDA godkendte indholdsstoffer, med et højt niveau af korrosionsbeskyttelse, gør Glad Dowcal N glykol til et unikt produkt. Dowcal N er blevet accepteret af NSF International til brug som kølemiddel, hvor der er risiko for kontakt med fødevarer.

Vi anbefaler, at man minimum benytter 30 % Glad Dowcal N glykol i kølevæskeblandingen for at sikre en god korrosionsbeskyttelse.

Nedenstående liste viser nogle typiske anvendelsesområder. Der kan være afgivelser i forhold til listen, hvorfor den kun skal betragtes som vejledende.

  • Fødevareindustri
  • Drikkevarefremstilling
  • Bryggerier
  • Farmaceutisk industri

Glykolen skal bruges på en måde, som forhindrer direkte eller indirekte forureningen af spiselige produkter, da den ikke er egnet som en direkte fødevarekomponent eller additiv.

Levering og emballage

Fragtfri levering i hele landet v/bulk, 1 palletank, 2 x 200 L, 4 x 60 L eller 12 x 25 L

Vi kan tilbyde produktet koncentreret eller færdigblandet i følgende emballager:

  • Bulk
  • 1.000 L palletank
  • 200 L tromle
  • 60 L tromle
  • 25 L dunk

Få leveret glykol
fra dag til dag

Ring på 88 81 81 08