Bortskaffelse af glykol

Bortskaffelse af glykol

Det kan være nødvendigt at udskifte glykolen i et anlæg på grund af forurening eller mangler ved den eksisterende væske. Når glykolen skal udskiftes er det vigtigt, at den bliver bortskaffet miljømæssigt korrekt.

Få hjælp til bortskaffelse af glykol

Brugte glykolblandinger må ikke kommes i kloakafløb med mindre, at man har fået skriftlig tilladelse fra den pågældende kommunes rensningsanlæg. Blandingerne skal derfor håndteres, transporteres og bortskaffes miljømæssigt korrekt.

Derfor tilbyder vi hos L.C. Glad at modtage brugte glykolblandinger i de fleste typer emballager. Du er både velkommen til selv at komme forbi med væsken eller alternativt sende den med fragtmand.

Vi udsteder altid en attest som dokumentation for, at den brugte glykol er blevet bortskaffet på miljørigtig vis. Derved har du et bevis, der kan fremvises til relevante myndigheder eller kunder.

Sådan gør du

1. Kontakt os og fortæl hvor meget glykol, som du vil have bortskaffet
2. Udfyld blanketten her
3. Aflever eller send glykolen til os- husk at vedlægge den udfyldte blanket
4. Vi udsteder en bortskaffelsesattest til dig

Hvad koster det at få bortskaffet glykol?

Prisen afhænger af hvilke mængder, som du afleverer samt hvilken emballagetype, som det kommer i. Kontakt os og få et uforpligtende tilbud.

Hvordan ved man om en glykol stadigvæk kan benyttes eller om den skal bortskaffes?

Hvis man er i tvivl om en glykol stadigvæk kan benyttes til fortsat drift, så anbefaler vi, at man foretager en analyse.  Der er nemlig mange parametre udover frostsikringen, som har betydning for glykolens tilstand.

Volumen af glykol på anlægget har også betydning for, om det økonomisk bedre kan svare sig, at erstatte væsken med en ny i forhold til at rette op på eventuelle mangler eksempelvis ved at hæve glykolkoncentrationen, installere delstrømsfiltre m.v.

Få hjælp til
bortskaffelse af glykol

Ring på 88 81 81 08

Klik og få et tilbud