Hvad betyder pH-værdien for en væske?

Denne værdi viser om en væske er sur eller basisk. Det vil sige : pH < 7 = sur og pH > 7 = basisk. En sur væske vil være syrekorroderende for et system. Dette fænomen kender man sikkert hvis man f.eks. har haft et stykke metal liggende i syre. Derved vil man efter en relativ kort tid opleve hvordan syren korrodere metallet. En basisk væske vil sikre mod ovenstående. En basisk væske med en pH > 12 har den funktion, at bakterier ikke ønsker at trives der. Dog skal man være opmærksom på ikke at gøre en væske alt for basisk da nogle metaller vil ”opløses”. Vi anbefaler at man holder en pH-værdi mellem 7,5 – 8,5.

Hvad betyder hårdhed i en vand?

Vandets hårdhed er er udtryk for de salte og mineraler som findes i vandet. Jo større hårdhed jo større indhold. I køl- og varmeanlæg ses ofte en relativ hårdhed da der i mange tilfælde anvendes alm. Hanevand / postevand. I disse anlæg vil der foregå en udfældning af disse salte og mineraler. Denne udfældning vil ofte sættes sig som isolator på de indvendige overflader og dermed være medvirkende til øget energiforbrug.

Måling af hårdhed i væsken?

Man kan man sagtens selv måle hårdheden i køl- varmevæsken. Vi har fundet nogle strips til dette formål. De er simple at anvende, og man får svar med det samme. Strippen skifter farve afhængigt af hårdheden. Vores undersøgelser viste at ved et indhold på ca. 30% hanevand/postevand så ville det kunne ses på denne strip.

Hvad er destilleret vand?

Ofte forvekslet med demiraliseret vand. Destilleret vand er raffineret ved destillation det vil sige kogning → fordampning → fortætning. Indeholder derfor ikke kalk, salte eller andre urenheder. Destilleret vand er kostbart at fremstille. Et alternativ til destilleret vand er demineraliseret vand.

Hvad er demiraliseret vand vand?

Demineraliseret vand forveksles sprogligt ofte med destilleret vand. Demineraliseret vand = Total afsaltet vand = Deioniseret vand. Fremstilles ved ionbytning eller filtrering. Demineraliseret vand er billigere at fremstille end destilleret vand, ikke nødvendigvis sterilt. Typisk anvender man demineraliseret vand i industrien.

Hvorfor skal man bruge demiraliseret vand?

Man bør anvende demiraliseret vand for at undgå evt. urenheder, salte og mineraler ect. der kan være medvirkende til driftsforstyrrelser i køl-varmeanlæg. Fordelene kan være mange og eksempler her kunne være: Ingen urenheder i form af uopløste partikler, Ingen mineraler, Optimal varmeoverførsel ect. Der er også ulemper som følger: Er ofte dyrere end postevand, Skal produceres via et vandbehandlingsanlæg, Er moderat aggressivt overfor metaller ect. i vand, som er behandlet, vil der opstå korrosion på grund af manglen af opløste kationer, såsom kalcium og magnesium. Da demineraliseret vand er moderat aggressivt, kan det kun anbefales, at der tilsættes en multiinhibitor til vandet, der beskytter anlægget mod korrosion.

Kan man bruge hanevand / postevand i køl- varmeanlæg?

Umiddelbart tænker man ikke på, at postevandet indeholder forskellige elementer som er uønsket i sådanne anlæg bl.a. mineraler, hårdheder og bakterier.

Ulemper:

 • Indeholder calcium og magnesium hårdheder, hvilket kan medføre kalkbelægninger. Disse belægninger resulterer i bl.a. dårlig varmeoverførsel
 • Indeholder bakterier, der kan forårsage en biofilm. Denne biofilm forringer varmeoverførsel
 • Bakteriekolonierne danner meget korrosive miljøer, der medfører korrosion
 • Indeholder mineraler i mange former. Mange af disse mineraler er ikke opløselige i vand. Dette kan give anledning til ”propper” og dårligt flow, der medfører forringet drift
 • Indeholder ilt og især koldt vand indeholder meget ilt, der er medvirkende til korrosion

Kan man brug fjernvarmevand til mit køleanlæg?

Som udgangspunkt kan man godt regne med at fjernvarmevand er behandlet vand tilsat natriumhydroxid og tanniner. Dette gøres for at hæve pH-værdien fra omkring pH 7 til ca. pH 8 – 8,5 samt for at binde iltmolekylerne. I et fjernvarmesystem er dette et fint produkt. Men samme produkt i et meget komplekst og teknologisk køle-/varmesystem er ikke en god løsning. Fjernvarmevandet indeholder for mange uopløste partikler, som kan give komplikationer så f.eks ”propper” eller nedsat flow i systemet. Samtidig skal man også tænke på, at der i fjernvarmesystemet foregår en kontinuerlig dosering af før nævnte produkter, for at opretholde denne kvalitet. Denne kontinuerlige dosering foretages sjældent i et køle-/varmesystem hvorfor pH-værdien og indholdet af tannin falder. Som konsekvensen af dette vil et anlæg der anvender fjernvarmevand begynde at korrodere.

Hvad kan forårsage korrosion?

Korrosion kan ske ved f.eks.:

 1. Lav pH-værdi (surt vand) eller høj pH-værdi (alkalisk vand). For vand med høj alkalinitet er det muligt, at der dannes en kemisk belægning, der vil beskytte mod korrosion. Skulle en organisme/bakterie opstå under denne belægning vil man opleve bakteriologisk korrosion. Der er en øvre grænse for dette fænomen. En pH-værdi over 12 vil sikre en tilstrækkelig desinfektion.
 2. Højt flow i rør.
 3. Høj vandtemperatur.
 4. Ilt og opløst CO2.
 5. Højt indhold af opløste stoffer, som f. eks salte og sulfater.
 6. Bakterier og elektrokemisk.
 7. Tilstedeværelsen af suspenderende stof (uopløste partikler), som f.eks. sand, sediment og rust.

Vil du vide mere om
vores analyseprogram?

Ring på 88 81 81 08