Serviceopgaver

Vedligeholdelse af glykolanlæg er en kernekomptetence for LC Glad og Co. Derfor tilbyder vi at håndtere en række praktiske opgaver.

L.C. Glad rådgivning

Påfyldning

Vi leverer ikke kun kølevæsker, vi kan også foranledige påfyldning af kølevæske fra tankvogn med en løftehøjde på op til 50 meter.

Udskiftning

Ved udskiftning af væske aftappes anlægget for brugt væske. Herefter gennemskylles anlægget med vandværksvand og/eller med et kemiprodukt tilpasset den enkelte opgave.

Bortskaffelse

Vi arrangerer tømning af anlæg og bortskaffer den brugte væske på korrekt vis, samt udfærdiger bortskaffelsescertifikat.

Når I selv har tømt et anlæg , modtager vi også gerne den brugte væske, som vi så bortskaffer på korrekt vis, og I modtager ligeledes her et bortskaffelsescertifikat.

Rensning

Vi sørger for tilbundsgående rensning af jeres nye køle-/varmeanlæg før påfyldning af væske. Dette udføres også ved reetablering af brugte anlæg. Selve udførslen er afhængig af det individuelle anlægs opbygning og konstruktion.

Eftersyn

Vi anbefaler at der mindste 1 gang årligt udtages prøve til analyse. Vi kan være behjælpelige med materialer samt modtage prøven og dernæst sørge for analyse.