Analysekoncept

Vi tilbyder en omfattende vifte af analyser: brugsvand (drikkevand), teknisk vand, smøreolie, glykoler og saltbrine. Alle prøver analyseres på et ISO certificeret laboratorium. Resultaterne foreligger typisk indenfor 5-7 arbejdsdage efter modtagelse af prøverne.

Analyse-koncept

Drift og vedligehold

Kølevæske balance

Ved anvendelse af glykoler skal du bl.a. være opmærksom på, at glykoler kan ændre ”balance” og dette kan føre til korrosion. Konsekvensen af dette kan betyde store økonomiske omkostninger.

 

Vedligehold

For at opnå et tilfredsstillende driftsikkert brug af anlægget, er det vigtigt, at kende væskens tilstand i hele dens levetid. Dette opnås ved at analysere væsken ud fra en fastlagt rutine – mindst en gang årligt! L.C. Glad & Co. tilbyder at udføre denne service tilpasset det ønskede niveau for overvågning. Vi undersøger bl.a. for surhedsgrad, kuldeegenskaber, urenheder, metalforekomster og korrosionsbeskyttelse.

Tilstandsrapport

Analysen giver dokumentation for væskens aktuelle tilstand, samt behovet for vedligehold og er således den bedst mulige sikring mod driftsstop.
Måleresultaterne, konklusionerne herpå og de videre anbefalinger udfærdiges i en tilstandsrapport opsat i et let overskueligt skema.

Se skema over de værdier vi analyserer i vores standard analyse:

 

Download Analyseforklaring- Glykol analyse

Download Analyseforklaring- Kølevand/XLI analyse

Sådan tages prøverne

  1. Du rekvirerer de fornødne materialer, som vi fremsender: prøveflaske, målebæger, labels ect.
  2. Du udtager en repræsentativ prøve fra dit anlæg.
  3. Du udfylder flaskelabelen + vores rekvisition. Download rekvisitionen. Download guiden.
  4. Prøven kan enten indleveres hos os på Vallensbækvej 65, 2625 Vallensbæk eller du kan benytte de medfølgende konvolutter. Hvis du vælger konvolutterne, er det vigtigt at huske at der kun må være 1 prøveflaske pr. konvolut! LC Glad og Co. betaler naturligvis portoen.
  5. Tilstandsrapporten returneres til dig via e-mail.