Glad Long Life Propylenglycol

Anvendelse af Propylenglycol

Glad Long Life Propylenglycol er et effektivt frost og antikorrosionsmiddel til industrielle køle- varmeanlæg. Produktet fås færdigblandet med demineraliseret vand eller i koncentrat. Vi anbefaler, at man som minimum anvender en blanding med 30 % Propylenglycol for at opnå tilstrækkelig korrosionsbeskyttelse.

Nedenstående liste viser nogle typiske anvendelsesområder. Der kan være afvigelser i forhold til listen, hvorfor den kun skal betragtes som vejledende.

● Aircondition/genindvinding/komfortkøl
● Solvarmeanlæg
● Jordvarme

Vi ser ofte at der anvendes almindelig bil-kølervæske, når der skal skiftes eller suppleres væske på et industrielt anlæg, men der er altså forskel på kølervæske til biler og industrianlæg. I en bil påfyldes kølervæsken en bilmotor, som er en lille kompakt enhed, der har en meget specifik metalsammensætning, samt indeholder en stor mængde gummi- og pakningsmaterialer. I et industrielt anlæg påfyldes væsken en kølekreds, der kan indgå i mange forskellige anlæg, såsom køling, opvarmning, varmepumpe, ventilation og solvarme. Derudover, vil den største del af kølevæsker i indutrianlæg være i drift døgnet rundt, hvor væsken vil udsættes for store temperaturer- og trykforskelle, samt komme i berøring med mange forskellige metaller. Så hvis man benytter bil-kølervæske under de betingelser, vil det typisk medføre et hurtigt forbrug af inhibitorerne og dermed en nedbrydning af glycolen, og dannelse af korrosive syrer.
Modsat biler, så består et industrianlæg altså af mange større og mindre rør i kredsen og i varmevekslerne, som skal beskyttes mod korrosion. Varmevekslere der enten har tilbøjelighed til tilstopning eller til korrosionsangreb, skal derfor beskyttes forskelligt.

Egenskaber
Glad Long Life Propylenglycol beskytter systemer i et bredt temperaturområde og yder optimal beskyttelse af køle- varmeanlæg hvor der indgår konstruktionsmaterialer som aluminium, stål, støbejern, kobber og messing. Glycolen er tilsat en speciel formuleret inhibitorpakke som beskytter mod rust og korrosion.

Minimuskoncentration

Vi får ofte spørgsmålet, hvorfor vi anbefaler 30% blandingsforhold som minimum, selv hvis et system kun kræver frostbeskyttelse til -7 grader, og dette kan opnås med 18-20% glycol.
Dette er der flere grunde til:

1. Korrisionsbeskyttelse
Glads glycolbaserede varmeoverføringsvæsker er designet til at fungere i både varme- og kølesystemer i en bred vifte af koncentrationer. For at denne skal fungere tilfredsstillende, skal startvæsken have den rette balance af inhibitorer for at kunne opretholde en tilstrækkelig korrosionsbeskyttelse. Inhibitorerne er formuleret således at de giver den optimale ydelse og den længeste væskelevetid ved glycolniveauer på mellem 30 og 60%.

2. væske stabilitet
Begge typer af glycol nedbrydes når de udsættes for høje temperaturer. Med en højere glycolkoncentration, er der en højere koncentration af inhibitor i blandingen. Dette høje niveau, giver en bedre beskyttelse imod dannelse af organiske syrer, som kan forekomme i forbindelse med at glycolen nedbrydes.

3. Bakteriel vækst
Med en koncentration på over 20% eller over, vil både ethylen- og propylenglycol hæmme væksten af de fleste mikrober og svampe. Ved meget lave koncentrationer virker begge typer glycol som et næringsstof for bakterier. Ved disse lave glycolkoncentrationer vil bakterier nedbryde glycolen og nogle bakterier kan overleve med begrænset vækst, især ved moderate temperaturer.

Sikkerheden ved propylenglycol

Der er stor forskel i produktsikkerheden på de to typer glycol. Propylenglycol bør benyttes i anlæg, hvor der er en sundhedsmæssig risiko for mennesker og/eller dyr, enten ved direkte kontakt eller via indåndingsluften. Ved benyttelse af genindvindingssystemer og ventilationsanlæg, hvor et uheld kan medføre at glycolen potentielt kan forurene luften anbefales propylenglycol også. Glad Long Life Propylenglycol har ikke en NSF HT1 godkendelse. Søger du et produkt med denne type godkendelse f.eks. i forbindelse med fødevareproduktion, så henviser vi i stedet til Glad Proviflow FG eller Glad Zitrec FC, da disse indeholder færre urenheder end den “industrielle” kvalitet og har strenge krav til indholdslisten af materialerne tungmetaller, jern, klorider og sulfater.

Hvad er glycol?

Glycol er en frostvæske, som ved blanding med vand, kan opnå temperaturer under 0 °C. Glycol bruges til at sikre anlæg mod frostskader/frostsprængning hvis væsketemperaturen er under frysepunktet. Vi tilbyder en række forskellige glycoler herunder Ethylenglycol, Propylenglycol og fødevaregodkendt glycol, som hver har deres unikke egenskaber.
En af de vigtigste egenskaber ved valg af glycol-type, er forskellen på frostsikringstemperaturen ved de forskellige blandingsforhold. Du kan se mere omkring frostsikringstemperaturen her.

For detaljerede oplysninger omkring glycol kan du rekvirere diagrammer hos L.C. Glad ved at give os et kald på +45 88 81 81 08 eller skriv til os på [email protected].

Levering og emballage
Fragtfri levering i hele landet v/bulk, 1 palletank, 2 x 200 L, 4 x 60 L eller 12 x 25 L

Vi kan tilbyde produktet koncentreret eller færdigblandet i følgende emballager:

  • Bulk
  • 1.000 L palletank
  • 200 L tromle
  • 60 L tromle
  • 25 L dunk

Dataoverblik

Farve: Rød

Værdier ved 30% vol. blanding:
Frostsikring: -13°C
Densitet ved 20°C, g/cm3: 1,025

Hent datablad
Hent sikkerhedsdatablad

Få leveret glycol
fra dag til dag

Ring på 88 81 81 08