Hydropath vandbehandlere

Hydropath er den rigtige løsning til at fjerne kalk

Hydropath Vandbehandlere er elektromagnetisk vandbehandling der fjerner kalk og bakterier samt forebygger biofouling. På en miljørigtig måde er dette med til at reducere omkostninger til energi, vedligehold og kemikalier.

 

HydroFLOW produktserien fra Hydropath giver omkostningsbesparelse og miljømæssige fordele i en lang række forskellige industrier uanset om systemet implementeres på den kolde eller varme side.

HydroFLOW enhederne fungerer ved hjælp af en kemikaliefri ferrit teknologi, som tilfører et elektrisk felt til røret og det vand, som befinder sig i det.

 

Hydropath serien er let at installere og kræver ingen mekaniske indgreb eller tilpasning og er anvendelig til alle rørmaterialer og – dimensioner.

Læs mere her

Eksempler på hvor HydrFLOW kan anvendes:

  • Varmeanlæg på hospitaler og hoteller m.m.
  • Marinesystemer
  • Svømmehaller
  • Landbrug
  • Husholdninger
HydroFLOW

Teknologien bag HydroFLOW Vandbehandlere

Når HydroFLOW Vandbehandleren monteres på røret, dannes der et elektrisk felt mellem jernringen og røret, og derved sendes et elektrisk signal ind i vandet, som flyder i rørene.

 

Signalet består af højfrekvente svingninger, som gradvist formindskes og derefter gentages i forskellige intervaller. Signalet er en såkaldt ”eksponentielt faldende sinusbølge”.

Dette signal gør det muligt at give ioner og partikler, i vandet, et relativ kraftigt ”spark” ved kun en lille mængde strøm. Signalets kan varieres,

hvilket gør HydroFLOW i stand til at behandle forskellige udfordringer (kalk, bakterier etc) i forskellige rørsystemer.

Uden HydroFLOW Vandbehandler

Når vandet opvarmes former ionerne krystaller, der sætter sig fast på rørets indvendige side som kalk. Efterhånden som flere krystaller dannes, vil laget af kalk vokse.

Med HydroFLOW Vandbehandler

Det elektriske signal bevirker, at krystallerne samler sig i klynger, der flyder med vandet, og der opstår derfor ikke kalkaflejringer på rørvæggen.

Kalkaflejringer

Ionerne i vandet er henholdsvis negativt og positivt ladede. De tiltrækker hinanden, og der dannes derved krystaller, der sætter sig fast på den indvendige side af rørene som kalk. Det elektriske signal fra HydroFLOW bevirker, at krystallerne ikke sætter sig fast, men i stedet for bliver til meget små krystaller, der flyder med vandet. Krystallerne er så små, at de, i åbne anlæg, vil blive skyllet ud med vandet. I f.eks brugsvandsinstallationer, vil det betyde, at kalken ikke sætter sig i perlatorer, brusere mv.

Signalet vil sende de negativt- og positivt ladede ioner i hver sin retning. De vil derefter tiltrække hinanden og samle sig i ”løse” klynger, der flyder med vandet i stedet for at sætte sig fast indvendigt på rørene. Når vandet herefter opvarmes kan vandet ikke ”holde fast” i ionerne, og de klynger som ionerne har dannet, bliver til meget små krystaller. Krystallerne har en diameter, der svarer til ca. 1/10 af tykkelsen på et menneskehår.

Udover at forhindre fremtidige kalkaflejringer vil signalet fra Hydroflow Vandbehandleren også påvirke eksisterende kalkaflejringer, som også vil blive opløst og omdannet til krystaller.

hydropath_diagram1an2

Bakteriebekæmpelse ved hjælp af vandbehandlere fra Hydropath

Hydroflow Vandbehandlere kan dræbe bakterier og alger uden brug af kemikalier. Det elektriske signal, der sendes igennem vandet, sætter en proces i gang, der principielt er den samme proces, der sker ved osmose.

 

Osmose er et fysisk fænomen, som kort beskrevet handler om, hvordan vand flytter sig fra en side af en ”halvgennemtrængelig” membran til den anden side. Hvis en ”halvgennemtrængelig” membran adskiller vand med højt saltindhold fra vand med et lavere saltindhold, så vil vandet med det lave saltindhold trænge igennem membranen for at udligne saltindholdet.

 

Det elektriske signal, fra Hydroflow Vandbehandleren, vil lade alle partikler eller bakterier, der passerer vandbehandleren, med en positiv eller negativ ladning. Bakteriet vil (på grund af denne elektriske ladning) tiltrække en mængde ultrarent vand, som omgiver bakteriet. Herefter starter ”osmose” processen, som betyder, at det rene vand vil trænge ind i bakteriet, således at det brister og dræbes.

1. Swimmingpools. En Hydroflow Vandbehandler vil bl.a kunne reducere forbruget af klor.

 

2. Køletårne. Bakterier og alger, som vil kunne gro i en opbevaringstank,kan bekæmpes således, at vandet i tanken forbliver rent.

 

3. I applikationer indenfor landbrug kan Hydroflow hjælpe med at holde dyrenes drikkevand rent. Det samme gælder for eksempelvis kyllinge- og fiskefarme, der kan have store problemer med bakterier og alger.

hydropath